NST Solvärme

Certifierade Solvärme Installatör

Vi är nu certifierade enligt den nya hållbarhetsförordningen BFS 2015:4 – CIN 2. Förnybart direktivet, 2009/28/EG.

Certifiera dig för en eller flera behörigheter

Som installatör av förnybar energi ska du kunna välja att certifiera dig för en eller flera av följande behörigheter:

Biomassa
Pannor och ugnar som drivs med biomassa
Solcellssystem
Sänker effektivt din månatliga elräkning ...
Solvärmesystem
Vi har ett system som kan återställa effekten till nästan 80% av ny effekt.
Värmepumpar
Värmepumpar och ytnära jordvärme

De anläggningar som ingår är de som installeras i byggnader med maximalt värmeeffektbehov på 20 kW. Certifieringen gäller i fem år, sedan krävs repetitionsutbildning.

NST - Sun / Forest

Ger goda råd

Som certifierad installatör av förnybar energi kan vi ge råd om vilka uppvärmningssystem som passar i den aktuella byggnaden samt informera och ge råd till konsumenter. Certifierade installatörer ska bidra till kvalitetsmässigt och miljömässigt bra installationer.