Certifierade Bioenergi Installatör

Vi är nu certifierade enligt den nya hållbarhetsförordningen BFS 2015:4 – CIN 2. Förnybart direktivet, 2009/28/EG.

Certifiera dig för en eller flera behörigheter

Som installatör av förnybar energi ska du kunna välja att certifiera dig för en eller flera av följande behörigheter:

Pannor och ugnar som drivs med biomassa
Solcellssystem
Sänker effektivt din månatliga elräkning ...
Vi har ett system som kan återställa effekten till nästan 80% av ny effekt.
Värmepumpar och ytnära jordvärme

De anläggningar som ingår är de som installeras i byggnader med maximalt värmeeffektbehov på 20 kW. Certifieringen gäller i fem år, sedan krävs repetitionsutbildning.

NST - Sun / Forest

Ger goda råd

Som certifierad installatör av förnybar energi kan vi ge råd om vilka uppvärmningssystem som passar i den aktuella byggnaden samt informera och ge råd till konsumenter. Certifierade installatörer ska bidra till kvalitetsmässigt och miljömässigt bra installationer.

Har bred kunskap

Som certifierad installatör av förnybar energi har vi kännedom om:

  • De färdigheter som behövs för att utforma, installera och underhålla de anläggningar som omfattas av den aktuella behörigheten och som motsvarar kundens behov av en väl fungerande och säker anläggning.
  • Installatören ska ha kunskap om att dimensionera och optimera anläggningarna efter byggnadens behov av värme, varmvatten och el samt kunskap om att, vid inkoppling till befintligt värme- eller elsystem, bedöma de i systemen enskilda komponenternas dimensionering och effektivitet samt kunna bedöma reglersystemets funktionalitet.
  • Nationella och internationella regelverk och standarder
  • Miljöaspekter
  • Kostnads- och lönsamhetskalkyler
Ger goda råd
Som certifierad installatör av förnybar energi kan vi ge råd om vilka uppvärmningssystem som passar i den aktuella byggnaden samt informera och ge råd till konsumenter.
Solcellssystem
Vi har nu nya kontakter med nya leverantörer som har stor erfarenhet från sol energi branschen, vilket ger er en trygghet i ert val av system. mer information kommer under våren.
Solvärmesystem
Med solvärme kan man producera värmebehovet från April till September. Vilket ger er mer egen tid vilket är den bästa besparingen.
Pelletspanna
Kombinera energi från naturen med modern teknik. Du kan kombinera pannan med andra energikällor.